lean materiały szkoleniowe

Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować, zamysł ten wywodzi się z Japonii, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum wszystkich czynności podejmowanych podczas procesu produkcyjnego, a równocześnie całkowicie niepotrzebnych. plakaty motywujące Najważniejszym zadaniem „szczupłego zarządzania” jest więc zminimalizowanie marnotrawienia zarówno w wymiarze siły roboczej jak i wykorzystywanych półproduktów. Wykorzystanie metod lean management daje szansę zdobycia takich efektów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w firmie z reguły ulegają poprawie. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co istotne techniki z zakresu lean management mogą być wdrażane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to sprawność ocenienia, które elementy procesów są zbędne dla firmy.