Wzrastający poziom życia codziennego powoduje, że podlegają modyfikacjom także nasze wymagania w kwestii hotelu. Godny polecenia hotel, to już nie tylko miejsce służące noclegom. By goście z przyjemnością wybierali określony hotel, powinien on spełniać różne kryteria. Istotne