Rozwój przemysłu sprawił, iż potrzebne stały się modyfikacje w koncepcjach kierowania zakładami produkcyjnymi oraz ich pracownikami. Lean production to jedna z takich koncepcji. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności czynności produkcyjnych w danym przedsiębiorstwie. Jak łatwo można wydedukować,