Najważniejszym z trudnych wyzwań w większości miast w Polsce jest komunikacja. Nasze gminy nie są zaadaptowane do tak wielkiego natężenia ruchu, jaki został zapoczątkowany poprzez zwiększenie się liczby samochodów na polskich drogach. Przez to właśnie jedną z