Pomimo, że średni wiek człowieka uległ podniesieniu od okresów naszych babć oraz prababć, to zdrowie pod działaniem zmian zachodzących w XXI wieku uległo pogorszeniu. W największym stopniu globalnym zjawiskiem chorobliwym następującym uniwersalnie są choroby alergiczne. Można śmiało